Verbond van Verzekeraars treedt toe tot Raad van Advies

Onlangs is het Verbond van Verzekeraars toegetreden tot de Raad van Advies van de Stichting Perspectief Verklaring (SPV).

Onlangs is het Verbond van Verzekeraars toegetreden tot de Raad van Advies van de Stichting Perspectief Verklaring (SPV). De heer Rietveld, in het dagelijks leven werkzaam als beleidsadviseur van het Verbond, zal als vertegenwoordiger van de verzekeringssector optreden. De Raad van Advies geeft het bestuur van de SPV gevraagd en ongevraagd advies op alle relevante beleidsterreinen en op het gebied van reglementen en de realisering van de doelstellingen van de SPV. Ook verleent de Raad voorafgaande goedkeuring aan de benoeming of het ontslag van bestuurders.

Hypotheekverstrekkers