Home Uitzendbureau

Uitzendbureau

Een perspectiefverklaring is een document waarmee een flexwerker een hypotheek aan kan vragen. Als werkgever kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de zekerheid voor uw uitzendkrachten. Met de perspectiefverklaring kunt u hen de mogelijkheid bieden om een hypotheek af te sluiten.

Om als uitzendbureau een perspectiefverklaring uit te mogen geven moet u voldoen aan een aantal eisen. Ook zijn er eisen aan de persoon die de verklaring afgeeft (de zogenaamde Perspectief Taxateur) en aan de werkwijze. Al deze eisen zijn nodig om de hypotheekverstrekkers de zekerheid te geven dat er zorgvuldig is gehandeld bij de uitgifte van de verklaring. Alleen geregistreerde uitzendondernemingen mogen een perspectiefverklaring verstrekken.

Bekijk hier de norm

Bekijk hier het register

Uitzendondernemers vragen:

 • Dienen alle gesprekken door de Perspectief Taxateur zelf uitgevoerd te worden?

  Het is mogelijk dat de juridische werkgever over een gekwalificeerde Perspectief Taxateur beschikt en de gesprekken overlaat aan de intercedent van de onderneming waarvoor de backoffice en het werkgeverschap worden verzorgd, onder voorwaarden dat:

  - de Perspectief Taxateur overal zicht op krijgt,
  - de Perspectief Taxateur de uiteindelijk beoordeling doet en de Perspectief Verklaring verstrekt (of niet) én
  - de Perspectief Taxateur waar nodig rechtstreeks met de aanvrager/flexwerker kan communiceren en niet alleen via de intercedent.

  De Perspectief Taxateur moet er wel op toezien dat alle gesprekken voldoen aan de normen (met name norm 3.2.5).

 • Wat is digitaal gewaarmerkt middels een gecertificeerd PDF?

  Digitaal waarmerk: een gecertificeerd PDF moet gelezen worden als een read only PDF: een PDF die niet door de ontvanger veranderd kan worden. Dit is een instelling in Adobe en kan dus door alle uitzendbureaus gedaan worden.

 • Wat verstaan we onder een label?

  Dat is de merknaam waarmee de uitzender zich in de markt profileert. Dus Yacht bijv. is een label van Randstad.

 • Kan een payrollbedrijf zich aanmelden bij de Stichting Perspectiefverklaring ?

  Geldverstrekkers willen in het kader van de Perspectiefverklaring een eigen oordeel van de werkgever ontvangen over de toekomstige inzetbaarheid van de werknemer. Om als werkgever een dergelijk oordeel te kunnen geven, is het noodzakelijk dat regelmatig contact plaatsvindt met de werknemer. Payrollbedrijven die aan dit vereiste voldoen (en hun ter beschikking gestelde werknemers dus regelmatig zien en spreken), kunnen meedoen aan de Perspectiefverklaring. Daarnaast gaat de ABU samen met andere partijen de mogelijkheid onderzoeken of de verklaring ook kan worden uitgegeven door payrollbedrijven die hun ter beschikking gestelde werknemers niet regelmatig zien en spreken (bijvoorbeeld bedrijven die uitsluitend backofficediensverlening aanbieden).

 • Wat zijn de totale kosten voor een uitzendonderneming ?


 • Hoe kan ik geregistreerd uitzendonderneming worden?

  U dient zich hiervoor aan te melden bij de Stichting Perspectiefverklaring. Aanmelden kan via de website. Wij raden aan dat u eerst kennisneemt van de eisen waaraan uw onderneming moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor registratie. Deze eisen zijn opgenomen in de Normenset Perspectiefverklaring en in het Programma van Eisen Uitzendondernemingen. Zo heeft u onder meer een perspectief-taxateur nodig en dient u bepaalde processen in te richten.

Hypotheekverstrekkers