Home Uitzendbureau Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Geschillen verband houdende met een inspectie en/of verband houdende met de registratie in het register worden beslecht conform het Reglement Bezwaar en Beroep. Dit betekent dat bezwaren tegen een besluit van de inspectie-instelling zullen worden afgehandeld door de betreffende inspectie-instelling. Bezwaren verband houdende met de registratie zullen worden behandeld door het bestuur van de Stichting. Een beroep tegen een besluit op bezwaar zal worden behandeld door het College van Beroep van de Stichting.

Hypotheekverstrekkers