Home Uitzendbureau Aanmelden

Aanmelden

Registratie bij de Stichting Perspectiefverklaring staat open voor alle ondernemingen die in Nederland bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen (uitzendondernemingen).

U dient zich voor het register aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat hiernaast is te downloaden.
Na ondertekening kunt u dit formulier mailen naar de Stichting Perspectiefverklaring. Wij zullen uw aanvraag dan in behandeling nemen en sturen u per e-mail een bevesting van de verwerking van de aanmelding.
De inspectie-instelling wordt vervolgens door ons geïnformeerd over uw aanmelding, zodat de inspectie-instelling met u een inspectie in kan plannen.

Als de inspectie positief is afgerond, wordt uw onderneming opgenomen in het openbare register van de Stichting.

Stappenplan

Om het proces van registratie soepel te doorlopen, adviseren wij het volgende stappenplan:

1. Doornemen Normenset Perspectiefverklaring en Programma van Eisen Uitzendondernemingen;
2. Inrichten organisatie conform Normenset en Programma van Eisen;
3. Afspraak met inspectie-instelling;
4. Doornemen reglementen en aanmelden bij de Stichting Perpectiefverklaring;
5. Betalen entreenota van de Stichting Perspectiefverklaring;
6. Laten uitvoeren inspectie door inspectie-instelling;
7. Bij positief resultaat opname in Register Stichting Perspectiefverklaring, anders doorvoeren herstel.


Kosten

De Stichting Perspectiefverklaring hanteert in 2024 de volgende tarieven (bedragen zijn excl. BTW):

Voor uitzendondernemingen (per label) *:
Eenmalig entreebedrag: € 150,-
Jaarbijdrage: € 275,-

* De kosten voor de inspecties door de inspectie-instelling worden separaat door de gekozen inspectie-instelling in rekening gebracht. Voor de tarieven verwijzen wij naar de inspectie-instelling.


Inspectie-instellingen

De Stichting Perspectiefverklaring werkt samen met onafhankelijke inspectie-instellingen voor het laten inspecteren van de uitzendondernemingen die willen worden opgenomen in het Register Perspectiefverklaring. Aan de inspectie-instelling en de inspecteurs die de inspecties uitvoeren worden eisen gesteld. Deze eisen en andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn opgenomen in het Reglement Registratie.

De Stichting werkt momenteel samen met:Controles

Ondernemingen die zich aanmelden worden geïnspecteerd op naleving van de norm door een inspectie-instelling.

De kosten voor het laten uitvoeren van de inspecties zijn voor rekening van de onderneming. De inspectiekosten zijn niet opgenomen in de bijdrage die door de Stichting in rekening wordt gebracht voor de aanmelding en opname in het register.

Een jaar na de eerste inspectie vindt de tweede inspectie plaats, daarna om de twee jaar.

Hypotheekverstrekkers