De norm

Ondernemingen opgenomen in het register voldoen aan de normenset Perspectiefverklaring. De norm kijkt naar:

  • de identiteit van de onderneming;
  • competenties van de Perspectief Taxateur;
  • het aanvraagproces;
  • het beoordelingsproces door de Perspectief Taxateur;
  • de uitgifte van de perspectiefverklaring.

Een uitzendonderneming die perspectiefverklaringen wil gaan verstrekken aan flexwerkers dient zich aan te melden bij de stichting, waarna wordt gecontroleerd of de onderneming voldoet aan de gestelde eisen. De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke inspectie-instelling.

De normenset en de reglementen kunnen hiernaast worden gedownload. Daarnaast treft u een voorbeeld perspectiefverklaring aan.

Hypotheekverstrekkers