Home Externe Perspectieftaxateurs Externe Perspectief Taxateur

Externe Perspectief Taxateur

Een belangrijke schakel in het verstrekken van een perspectiefverklaring is de Perspectief Taxateur. Deze taxateur is in dienst bij de uitzendonderneming of kan via een externe speciaal hiervoor gecertificeerde onderneming worden ingeschakeld, de Externe Perspectief Taxateur.

Als deze Externe Perspectief Taxateur door een uitzendonderneming wordt ingeschakeld*, zal in principe hetzelfde proces worden doorlopen als met een Perspectief Taxateur die in dienst is bij een uitzendonderneming. De Externe Perspectief Taxateur toetst of de uitzendkracht aan alle eisen voldoet. Indien dat het geval is geeft de Externe Perspectief Taxateur samen met de uitzendonderneming de perspectiefverklaring af. De inzet van een Externe Perspectief Taxateur kan handig zijn als de uitzendonderneming per jaar slechts een beperkt aantal aanvragen van flexwerkers krijgt voor een perspectiefverklaring.

Alleen bij de Stichting geregistreerde Externe Perspectief Taxateurs mogen in het kader van de perspectiefverklaring worden ingeschakeld voor het verstrekken van perspectiefverklaringen.

Bekijk hier het register

* Aan het inschakelen van een Externe Perspectief Taxateur zijn kosten verbonden. De kosten bedragen in 2024 € 315,--, exclusief BTW.

Hypotheekverstrekkers