Home Perspectiefverklaring Over Stichting Perspectiefverklaring

Over Stichting Perspectiefverklaring

De Stichting Perspectiefverklaring waarborgt de kwaliteit en continuïteit van de perspectiefverklaring. De stichting organiseert overleg tussen vertegenwoordigers van de betrokken partijen, draagt zorg voor het beheer van de norm op basis waarvan wordt beoordeeld of een onderneming een perspectiefverklaring af mag geven en beheert een register van uitzendondernemingen die een perspectiefverklaring mogen uitgeven.

Bestuur

In het bestuur van de Stichting Perspectiefverklaring hebben zitting:

• Mevr. C. Muters (voorzitter)
• Dhr. M. van Bussel (penningmeester)
• Mevr. P. Janssen op de Haar (secretaris)

Het secretariaat van de Stichting is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.

Raad van Advies

De Stichting Perspectiefverklaring kent een Raad van Advies. In de Raad van Advies hebben zitting:

• Dhr. J. Koops
• Dhr. M. Delsing
• Dhr. N. Stolwijk
• Dhr. H. Rietveld
• Dhr. P. Meij
• Mevr. C. Rosenbrand
• Mevr. L. Terlouw

Hypotheekverstrekkers