Home Hypotheekverstrekker

Hypotheekverstrekker

Een perspectiefverklaring is een document waarmee een flexwerker een hypotheek aan kan vragen. De perspectiefverklaring is één van de elementen die meewegen in de berekening van de hoogte van een hypotheek. De verklaring laat zien dat er een objectief onderzoek is geweest naar de toekomstige arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit van de flexkracht.

Voordat een uitzendonderneming een perspectiefverklaring mag afgeven, moet de uitzendonderneming voldoen aan een set eisen (normenset). Dit betekent dat niet alleen de gehanteerde procedures op orde moeten zijn, maar dat er ook eisen worden gesteld aan de medewerkers (Perspectief Taxateurs) die de perspectiefverklaringen afgeven. Een onafhankelijke inspectie-instelling controleert of de uitzendonderneming aan alle vereisten voldoet. Pas als dat is vastgesteld wordt de uitzendonderneming opgenomen in het register van de Stichting.

Hypotheekverstrekkers vragen:

  • Hoe kan ik als hypotheekverstrekker deelnemen aan SPV?

    Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de Stichting Perspectiefverklaring, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting.

  • Hoe kan ik als hypotheekverstrekker checken of de ontvangen verklaring juist is?

    Op deze website kunt u het register raadplegen en het certificaat controleren. Alleen uitzendondernemingen die door een onafhankelijke inspectie-instelling zijn goedgekeurd worden opgenomen in het register en zijn gerechtigd om een perspectiefverklaring af te geven.

Hypotheekverstrekkers