Perspectiefverklaring vanaf 15 juli 2021 afgegeven weer zes maanden geldig

Eerder heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de geldigheid van verschillende documenten die nodig zijn bij een hypotheekaanvraag tijdelijk verkort in verband met de coronacrisis. Perspectiefverklaringen die worden afgegeven vanaf 15 juli 2021 zijn weer 6 maanden geldig, zoals dat ook voor de coronacrisis het geval was. Let er hierbij wel op dat individuele geldverstrekkers eigen voorwaarden kunnen hanteren.

De informatie zoals deze door de NVB is gepubliceerd kunt u hier terug vinden.

Voor de volledigheid nog het volgende wat altijd al geldt, maar ook op dit moment zeker niet moet worden vergeten:

Een Perspectiefverklaring is geen garantie dat de uitzendkracht een hypotheek kan ontvangen, het is één van de onderdelen die een hypotheekverstrekker meeweegt. Het is aan de hypotheekverstrekker om te beslissen of en zo ja hoeveel hypotheek de uitzendkracht kan krijgen.

Hypotheekverstrekkers