Regeling opvolgend werkgeverschap

Deze regeling maakt het vanaf nu mogelijk dat uitzendkrachten die nog geen 52 weken via een uitzendbureau werken maar daarvoor wel tenminste 52 weken via een ander uitzendbureau hebben gewerkt in aanmerking komen voor een Perspectiefverklaring. Dit is uiteraard onder de voorwaarden die in de regeling zijn opgenomen.

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Perspectiefverklaring is dat de uitzendkracht tenminste 52 weken heeft gewerkt via een uitzendbureau (beoordeelbare periode). Het komt om uiteenlopende redenen regelmatig voor dat uitzendkrachten wel voor dezelfde inlener blijven werken maar dat de uitlening wordt overgenomen door een ander uitzendbureau. In zo’n geval zou de uitzendkracht eerst weer 52 weken bij dat uitzendbureau moeten werken om aan genoemde voorwaarde te voldoen. Het bestuur van SPV vindt dit niet redelijk en heeft daarom de regeling ‘Opvolgend werkgeverschap’ in het leven geroepen.

Deze regeling maakt het vanaf nu mogelijk dat uitzendkrachten die nog geen 52 weken via een uitzendbureau werken maar daarvoor wel tenminste 52 weken via een ander uitzendbureau hebben gewerkt in aanmerking komen voor een Perspectiefverklaring. Dit is uiteraard onder de voorwaarden die in de regeling zijn opgenomen.

Voorwaarden waaronder een Perspectiefverklaring kan worden toegekend aan een flexwerker die bij dezelfde opdrachtgever werkzaam is geweest via twee verschillende uitzendondernemingen (achtereenvolgens de vorige uitzendonderneming en de huidige uitzendonderneming), ook als er geen sprake is van tenminste een jaar beoordeelbare werkervaring bij de huidige werkgever/uitzendonderneming.

  • de flexwerker is overgegaan naar de huidige uitzendonderneming doordat de opdrachtgever is overgestapt van de vorige uitzendonderneming naar de huidige uitzendonderneming;
  • de flexwerker is tenminste een jaar werkzaam geweest via de vorige uitzendonderneming;
  • beide uitzendondernemingen zijn gecertificeerd om Perspectiefverklaringen te verstrekken;
  • het contact tussen beide uitzendondernemingen vindt plaats via de perspectief taxateurs, aan de hand van een door de Stichting Perspectiefverklaring vastgestelde brief met vragenlijst;
  • de flexwerker ondertekent de brief met de vragenlijst ten bewijze van zijn uitdrukkelijk toestemming om de benodigde informatie te verzamelen bij de vorige uitzendonderneming;
  • indien de perspectief taxateur van de huidige uitzendonderneming de kandidaat verzoekt om bepaalde gegevens of specifieke documenten te overleggen die betrekking hebben op zijn functioneren bij de vorige uitzendonderneming, dient de vorige uitzendonderneming deze gegevens en documenten op nader verzoek van de flexwerker aan de flexwerker te overleggen;
  • de perspectief taxateur van de huidige uitzendonderneming beoordeelt de aanvraag van de Perspectiefverklaring, mede met inachtneming van de informatie die hij krijgt van de perspectief taxateur van de vorige uitzendonderneming;
  • de huidige uitzendonderneming neemt de behandelde aanvraag van de Perspectiefverklaring op in zijn registratie.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Perspectiefverklaring

Hypotheekverstrekkers