Perspectiefverklaring maakt eigen huis voor uitzendkracht mogelijk

Het wordt voor steeds meer uitzendkrachten makkelijker om een hypotheek aan te vragen voor het kopen van een eigen huis. Na een jaar voor een uitzendorganisatie te hebben gewerkt, kunnen zij al een perspectiefverklaring aanvragen.

Al een aantal jaar is het mogelijk om als uitzendkracht een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan te vragen als je drie jaar voor een uitzendorganisatie had gewerkt. Met de perspectiefverklaring is daar veberering in gekomen, Als je een jaar bij hetzelfde uitzendbureau werkt, kun je nu een perspectiefverklaring aanvragen. Het grote verschil met NHG is dat er niet wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen dat je de afgelopen drie jaar hebt verdiend, maar naar je toekomstige arbeidsmarktkansen en verdienvermogen.

De perspectiefverklaring sluit aan bij de flexibiliserende arbeidsmarkt. Een grote groep mensen heeft een flexibel contract. Ook zij moeten op een verantwoorde manier een hypotheek kunnen krijgen., onafhankdelijk van de contractvorm. Iemand met een vast dienstverband die na twintig jaar wordt ontslagen, heeft misschien wel minder kans op een baan dan een uitzendkracht die gewend is om snel nieuw werk te vinden. Uitgangspunt moet zijn of iemand een bestendig inkomen kan verwerven.

Kijk hier voor een overzicht van de aangesloten uitzendbureau's en hypotheekverstrekkers.

Hypotheekverstrekkers