NBBU treedt toe tot Raad van Advies

Onlangs is de NBBU toegetreden tot de Raad van Advies van de Stichting Perspectief Verklaring (SPV).

Onlangs is de NBBU toegetreden tot de Raad van Advies van de Stichting Perspectief Verklaring (SPV). De heer Meij, in het dagelijks leven werkzaam als hoofd Sociaal-Economische Zaken van de NBBU, zal als vertegenwoordiger van deze brancheorganisatie optreden. Het bestuur is content dat na het Verbond van Verzekeraars nu ook de NBBU vertegenwoordigd is in de Raad van Advies. Dit past in de lijn om de Raad steeds meer te laten bestaan uit vertegenwoordigers van betrokken branche- en koepelorganisaties. De Raad van Advies geeft het bestuur van de SPV gevraagd en ongevraagd advies op alle relevante beleidsterreinen en op het gebied van reglementen en de realisering van de doelstellingen van de SPV. Ook verleent de Raad voorafgaande goedkeuring aan de benoeming of het ontslag van bestuurders.

Hypotheekverstrekkers