Aanmelden

Registratie als Externe Perspectief Taxateur bij de Stichting Perspectiefverklaring staat open voor alle ondernemingen in Nederland die aan in de Normenset Externe Perspectief Taxateur en het Programma van Eisen Externe Perspectief Taxateur gestelde voorwaarden voldoen.

Om u aan te melden als Externe Perspectief Taxateur of voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Perspectiefverklaring.


Kosten

De Stichting Perspectiefverklaring hanteert in 2019 de volgende tarieven (bedragen zijn excl. BTW)
voor Externe Perspectief Taxateurs*:

Eenmalig entreebedrag: € 250,-

Bijdrage per aanvraag € 50,-

* De kosten voor de inspecties door de inspectie-instelling worden separaat door de gekozen inspectie-instelling in rekening gebracht. Voor de tarieven verwijzen wij naar de inspectie-instelling.

Hypotheekverstrekkers