Update 16 december: Aangepast beleid geldigheidsduur Perspectiefverklaring Nederlandse Vereniging van Banken ivm coronacrisis

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de geldigheid van verschillende documenten die nodig zijn bij een hypotheekaanvraag tijdelijk verkort in verband met de coronacrisis. Dit is een bredere maatregel en geldt niet alleen voor de Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten, maar ook bij andere soorten dienstverbanden voor de documenten die bij dergelijke aanvragen nodig zijn. Dit betekent concreet voor uitzendkrachten die niet in vast dienstverband zijn het volgende:

Een perspectiefverklaring is op offertedatum maximaal acht weken, dan wel twee maanden, oud. Dit gaat om of een nieuwe perspectiefverklaring of een herbevestiging van een oudere verklaring.

Dit geldt in ieder geval tot en met 1 april 2021 voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Banken en indien noodzakelijk wordt deze termijn verlengd door de NVB. Over een eventuele verlenging is op dit moment nog niks bekend.

Dit betekent concreet dat bij leden van de NVB de Perspectiefverklaring korter geldig is dan normaal gesproken.

De informatie zoals deze door de NVB is gepubliceerd is hier te vinden.

Voor de volledigheid nog het volgende wat altijd al geldt, maar op dit moment zeker niet moet worden vergeten:

Een Perspectiefverklaring is geen garantie dat de uitzendkracht een hypotheek kan ontvangen, het is één van de onderdelen die een hypotheekverstrekker meeweegt. Het is aan de hypotheekverstrekker om te beslissen of en zo ja hoeveel hypotheek de uitzendkracht kan krijgen.

Op het moment dat er meer bekend is over hoe de leden van de Nederlandse Vereniging van Banken hiermee omgaan na 1 april 2021, zullen wij daar over communiceren.

Hypotheekverstrekkers