Update maart 2021: Aangepast beleid geldigheidsduur Perspectiefverklaring Nederlandse Vereniging van Banken ivm coronacrisis

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de geldigheid van verschillende documenten die nodig zijn bij een hypotheekaanvraag tijdelijk verkort in verband met de coronacrisis. Dit is een bredere maatregel en geldt niet alleen voor de Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten, maar ook bij andere soorten dienstverbanden voor de documenten die bij dergelijke aanvragen nodig zijn. Dit betekent concreet voor uitzendkrachten die niet in vast dienstverband zijn het volgende:

Een perspectiefverklaring is op offertedatum maximaal acht weken, dan wel twee maanden, oud. Dit gaat om of een nieuwe perspectiefverklaring of een herbevestiging van een oudere verklaring.

Dit geldt in ieder geval tot en met 30 juni 2021 voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Banken en indien noodzakelijk wordt deze termijn verlengd door de NVB. Over een eventuele verlenging is op dit moment nog niks bekend.

Dit betekent concreet dat bij leden van de NVB de Perspectiefverklaring korter geldig is dan normaal gesproken.

De informatie zoals deze door de NVB is gepubliceerd is hier te vinden.

Inzake een herbevestiging gelden de volgende uitgangspunten:

Een herbevestiging van een Perspectiefverklaring mag maximaal twee keer plaatsvinden, waarbij een herbevestiging maximaal twee maanden geldig is. Een herbevestiging kan niet de oorspronkelijke termijn van de afgegeven Perspectiefverklaring overschrijden, te weten 6 maanden na afgifte van de Perspectiefverklaring. Het format voor de herbevestiging dient te worden gebruikt zoals deze door SPV aan de deelnemende partijen beschikbaar is gesteld. Bij elke herbevestiging dient er een nieuwe Arbeidsmarktscan plaats te vinden met een positieve uitkomst en dient vastgesteld te worden dat er op het moment van herbevestigen nog steeds sprake is van voldoende perspectief. Indien een uitzendkracht eerder een Perspectiefverklaring heeft ontvangen en dit langer is dan 6 maanden geleden, moet er altijd een nieuwe aanvraag worden gedaan alsmede een nieuwe volledige toetsing.

Voor de volledigheid nog het volgende wat altijd al geldt, maar op dit moment zeker niet moet worden vergeten:

Een Perspectiefverklaring is geen garantie dat de uitzendkracht een hypotheek kan ontvangen, het is één van de onderdelen die een hypotheekverstrekker meeweegt. Het is aan de hypotheekverstrekker om te beslissen of en zo ja hoeveel hypotheek de uitzendkracht kan krijgen.

Op het moment dat er meer bekend is over hoe de leden van de Nederlandse Vereniging van Banken hiermee omgaan na 30 juni 2021, zullen wij daar over communiceren.

Hypotheekverstrekkers